Obuka za Komisije za procenu učinka u SSK i TSK

Akademija Pravde u saradnji sa projektom Chemonics, u nastavku obuke za sudije i tužioce u cilju povećanja njihovih profesionalnih kapaciteta, dana 1... Više

Podmodul: Veštačenje i analiza, druga sednica: Veštak i njegov procesni položaj u krivičnom postupku

Pravna akademija 13. novembra 2023. godine, u okviru Inicijalnog programa, za novoimenovane tužioce desete generacije, sprovodi teorijsku obuku u okvi... Više

Okrugli sto o pravosuđu životne sredine

Od 10. do 11. novembra 2023. godine, Pravna akademija, u okviru Programa kontinuirane edukacije u saradnji sa UNDP, održava Okrugli sto o ekološkoj pr... Više

Saradnja u izvršenju krivičnog dela kao i krivičnih dela

Akademija pravde, u okviru Programa kontinuirane obuke, 03. novembra 2023. godine sprovodi obuku iz Osnovnog modula za stručne saradnike i pravne služ... Više

Akademia e Drejtësisë

Mreža prijatelja AP-a

Civilno društvo na Kosovu ima snažnu ulogu u praćenju i podizanju svesti o pitanjima pravosuđa. Snažno partnerstvo između Akademije i civilnog društva je od suštinskog značaja za promovisanje dobrih praksi za sudije, tužioce i pomoćno osoblje u pitanjima koja se odnose na ljudska prava, korupciju, organizovani kriminal, nasilje u porodici i posebno pristup pravdi. Kao podršku ovoj ulozi, Akademija pravde je potpisala Memorandum o razumevanju sa nevladinim organizacijama kroz koji namerava da iskoristi iskustvo i kapacitete svih strana u promovisanju najboljih praksi u službi kosovskog pravosuđa i tužilaštva. Više

Obaveštenja

Kosovski Institut za Pravosdje transformisan u Akademiji Pravde

27-02-2017

Opširnije

Saopštenja za javnost

POZIV ZA APLICIRANJE-Specijalizovana obuka za finansijske istrage i oporavak imovine

07-09-2022

Opširnije

Slobodna Radna Mesta

Konkurs: Naslov radnog mesta: Izvršni Direktor Akademije Pravde

26-07-2017

Opširnije

PUBLIKACIJE