Kontakti

  • Akademia e Drejtësisë
  • Rr. "Murat Mehmeti" nr. 1-3 - Prishtinë
  • Tel. +383 38 200 18 666
  • Tel. +383 38 200 18 660
  • e-mail:  infoad@rks-gov.net
  • web: https://ad.rks-gov.net