blog-post

Postuar më: 19-12-2023

Nën moduli: Provat gjatë hetimit, sesioni i dytë: Sigurimi i provave në veprimet fillestare të policisë

Më 19 dhjetor 2023, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e dhjetë është duke realizuar trajnimin teorik nga nën moduli “Provat gjatë hetimit”, në mbështetje të trajnuesit z. Bahri Hyseni, Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit.

Në kuadër të këtij sesioni po trajtohen këto tema: mbledhja e provave para fillimit të hetimeven dhe provat direkte dhe rrethanore.

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 22 prokurorë të shtetit të sapoemëruar 2023/2024.

Shpërndaje :