Nën moduli: Aktakuza procedura e shqyrtimit, sesioni i parë: Aktakuza

Më 09 janar 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e dhjetë është duke realizuar trajni... Më shumë

Nën moduli: Roli i prokurorit në fazën e shqyrtimit gjyqësor, sesioni i parë: Roli i prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit fillestar

Më 19 dhjetor 2023, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e dhjetë është duke realizuar traj... Më shumë

Nën moduli: Provat gjatë hetimit, sesioni i dytë: Sigurimi i provave në veprimet fillestare të policisë

Më 19 dhjetor 2023, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e dhjetë është duke realizuar traj... Më shumë

Trajnim për Komisionet për vlerësimin e performancës në KGJK dhe KPK

Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me projektin e Chemonics, në vazhdën e ofrimit të trajnimeve për Gjyqtarët dhe Prokurorët për qëllim të ngritjes ... Më shumë

Nën moduli: Shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesat pasurore juridike sesioni i parë- Shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesat pasurore juridike

Më 18 dhjetor 2023, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e dhjetë është duke realizuar tra... Më shumë

Program i Specializuar i Trajnimit Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare – Sesioni III

Me 13-14 Dhjetor 2023, Akademia e Drejtësisë, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke realizuar Trajnimin me temë “Program i Sp... Më shumë

TRAJNIMET

E-Mesimi

Mësimi elektronik i Akademia e Drejtësisë

Më shumë

Biblioteka

E-biblioteka është një data-bazë e re elektronike si burim i qasshëm në AD.

Më shumë

EJTN

Rrjeti Evropian i Trajnimit Gjyqësor

Më shumë

Akademia e Drejtësisë

RRJETI I MIQVE TË AD-SË

Shoqëria civile në Kosovë ka një rol të fuqishëm në monitorimin dhe ngritjen e vetëdijes në çështjet e drejtësisë. Një partneritet i fortë ndërmjet Akademisë dhe shoqërisë civile është thelbësor në promovimin e praktikave të mira për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin mbështetës në çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut, korrupsionin, krimin e organizuar, dhunën në familje e posaçërisht qasjen në drejtësi. Më shumë

NJOFTIMET

Njoftim për zgjatje të afatit të konkursit për pozitën: Zyrtar për zhvillim dhe bashkëpunim Gjyqësor

06-09-2019

Lexo më shumë

SHPALLJE PUBLIKE

Shpallje publike për zgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm në Akademinë e Drejtësisë

27-11-2023

Lexo më shumë

VENDE TË LIRA PUNE

Vend i lirë pune: Zyrtar për Përkthime 3, (shqip – serbisht dhe anasjelltas)

17-04-2018

Lexo më shumë

Publikime

PHOTO GALLERY

Shiko më shumë

VIDEO GALLERY

Shiko më shumë